Finansielle instrumenter

Aktier

juni 3, 2017

Hvad er en aktie?

En aktie er et værdipapir, og et bevis på, at du ejer en andel af et aktieselskab. Hvis du forestiller dig, at en virksomhed er bygning, så svarer det til at du køber en mursten af bygningen. Jo større en andel du ejer af et selskab, jo større indflydelse har du også på selskabet. Hvis du vælger at investere i aktier på C20 indekset, skal du ikke regne med at få særlig meget indflydelse som privatinvestor. Novo Nordisk har eksempelvis 537 mio. A-aktier og 2.013 mio. B-aktier. Hvis du som privatinvestor køber 70 B-aktier, så er det en meget lille andel du ejer. Ja, andelen er faktisk nærmest lig med 0 %.

 

Hvorfor findes der aktier?

Når virksomheder skal have kapital til eksempelvis at investere for, kan de enten låne penge (af en bank eller ved at udstede obligationer) eller ved skaffe egenkapital. Egenkapital fås ved at udstede aktier. Det er mere risikofyldt at investere i en aktie end at investere i en obligation, da långivere har krav på kapitalen først, hvis virksomheden går konkurs.

Ordbog:

Kapital: En større sum penge som virksomheder kan bruge til eksempelvis investering.

Egenkapital: Den del af virksomhedens kapital som er ejernes andel. Den anden del er gæld.

Gevinst – what’s in it for me?

Aktier giver generelt større afkast end at sætte sine penge i banken eller købe obligationer, hvis man kigger på længere sigt. Aktiekursen vil altid gå lidt op og ned, men over en længere tidshorisont vil aktiekursen som regel være stigende, hvilket giver en aktiegevinst. Der nogle aktier som betaler udbytter (også kaldet dividender). Den største gevinst fås som regel, når der har været en værdistigning i aktiekursen, og du sælger aktien. Så hedder det, at du ”realiserer din gevinst”. Så hvis du køber en Novo Nordisk aktie til 200 kr., og den er steget til 250 kr. når du sælger den, så har du en gevinst på 50 kr. Der er som regel en meget klar sammenhæng mellem den gevinst du får på en aktie, og risikoen du er villig til at tage. Jo mere risikabel din aktie er, jo højere gevinst får du som regel.

 

Aktiekursen

Aktiekursen bliver dannet af udbud og efterspørgsel. Jo mere interesse (efterspørgsel) der er i en aktie, jo dyrere bliver den også. Efterspørgslen efter en aktie afhænger ikke kun af den indtjening som virksomheden har i dag, men også af den indtjening som virksomheden forventes at have i fremtiden.

Hvordan hænger aktiekursen så sammen med de nyheder der er på markedet? Når der kommer en nyhed, det kunne være en årsrapport eller en twitter-post fra Donald Trump, eller andet som berører en virksomhed, så vil investorerne vurdere, om det er en god eller en dårlig nyhed for virksomheden. Hvis det er en god nyhed for virksomheden, så vil investorerne købe flere aktier og derved få aktieprisen til at stige. Omvendt, hvis det er en dårlig nyhed, vil de sælge ud af aktien, og aktieprisen vil derfor falde, fordi efterspørgslen falder.

Maersks aktiekurs er 40 gange højere end Novo Nordisks aktiekurs. Betyder det, at Maersk er en bedre virksomhed end Novo Nordisk? Nej, aktiekursen siger ikke noget om virksomhedens markedsværdi. Markedsværdien finder du ved at gange antallet af aktier med aktiekursen. Hvis vi forestiller os, at Maersk har 1 mio. aktier i alt, så er virksomhedens værdi 12 mia. kr. (12.000kr gange 1 mio. aktier). Hvis Novo Nordisk har 1 mia. aktier i alt, så er virksomhedens værdi 300 mia. kr. (300 kr. gange 1 mia. aktier). I dette eksempel ser vi, at markedsværdien på Novo Nordisk er større end markedsværdien på Maersk, selvom, at aktiekursen på Maersk er meget højere end på Novo Nordisk.

 

Forskellige aktieklasser

En virksomhed kan have forskellige aktieklasser. I har sikkert set, at Maersk, Novo Nordisk, Carlsberg, m.fl. har både A- og B- aktier. Der findes dog ikke en bestemt definition på, hvad en A- aktie eller en B-aktie dækker over. Mange A-aktier har dog flere stemmer end B-aktier. Eksempelvis giver Novo Nordisks A-aktie (som ikke handles på børsen) 10 stemmer mere end Novo Nordisks B-aktie.

 

Praktisk om aktier

Når du køber en aktie bliver det registreret i Værdipapircentralen, som står for digital håndtering af værdipapirer. Handlen foregår på Københavns Fondsbørs (NASDAQ Copenhagen). Herunder ser du, hvordan du skal forstå aktie-informationerne.

Aktier og aktiekurs, udbud og efterspørgsel

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *